loader

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2567

profile
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ปวช. ปวส.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภทโควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2567
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

อ่านประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ ก่อนสมัคร สมัครเรียนออนไลน์