loader

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2566

profile
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ปวช. ปวส.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เท่านั้น

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ ก่อนสมัคร
profile
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ ก่อนสมัคร สมัครเรียนออนไลน์