loader

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2566

profile
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ปวช. ปวส.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภทโควตาพิเศษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565


โปรดอ่านรายละเอียดโดย คลิกที่นี่ ก่อนสมัคร สมัครเรียนออนไลน์
profile
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ปวช. ปวส.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภทโควตาพิเศษสำหรับสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565


โปรดอ่านรายละเอียดโดย คลิกที่นี่ ก่อนสมัคร สมัครเรียนออนไลน์
profile
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ปริญญาตรี
สถาบันการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ประเภทโควตา
ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดการรับสมัครรอประกาศจากทางสถานบันฯ


โปรดอ่านรายละเอียดโดย คลิกที่นี่ ก่อนสมัคร สมัครเรียนออนไลน์