loader

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2566

profile
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ปวช. ปวส.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รอบที่ 2

ประเภทโควตาพิเศษสำหรับสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566


โปรดอ่านรายละเอียดโดย คลิกที่นี่ ก่อนสมัคร สมัครเรียนออนไลน์
profile
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ปริญญาตรี
สถาบันการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ประเภทโควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565


โปรดอ่านรายละเอียดโดย คลิกที่นี่ ก่อนสมัคร สมัครเรียนออนไลน์